Recovery Toolbox for Address Book – Online hulp

De Recovery Toolbox for Address Book (Downloaden). Herstellen van contactgegevens van een corrupt *.wab bestand van het Windows Address Book is een stap-voor-stap proces. Het is echt belangrijk om zorgvuldig de instructies op te volgen voor het herstellen van corrupte bestanden en de volgorde van de stappen blijven volgen gedurende de Adresboek reparatie.

Gebruik maken van de Recovery Toolbox for Adresboek Recovery tool om Windows Address Book contactgegevens te herstellen

De belangrijkste stappen van het herstellen van een corrupt *.wab bestand:

Stap 1. Selecteer het corrupte *.wab bestand (een Windows Address Book bestand) dat u wilt herstellen

Het Address Book Recovery tool herstelt contactinformatie van Windows Address Book bestanden met de *.wab extensie. Nadat u het programma gestart bent, kijk dan even in het Source Windows Address Book bestand waar de tool automatisch het pad naar het *.wab bestand en de naam van het *.wab bestand van het Windows Address Book (zoals getoond wordt in het plaatje) invult.

Standaard is het het bestand dat de contactgegevens van de huidige gebruiker opslaat. U kunt het icon gebruiken om het pad naar het Windows Address Book bestand te veranderen en elk ander bestand selecteren voor het herstel (inclusief een bestand dat niet de *.wab extensie heeft (zie Noot)).

Noot: contactinformatie kan in bestanden met ongewone extensies worden opgeslagen: wa~ of ~. Het besturingssysteem creëert deze bestanden als back-up kopieën van het Windows Address Book en u kunt ze gebruiken om contactinformatie te herstellen samen met *.wab bestanden.

Stap 2. Herstellen van het corrupte *.wab bestand

Er zijn twee manieren om snel te starten met de reparatie van het Windows Address Book: door te klikken op de quick start Recovery Source File knop op de werkbalk van het programma of door het Action/Recovery onderdeel van het hoofdmenu te selecteren. Precies daarna zult u een voortgangsbalk zien die het proces toont van het herstel van het adresbestand / adresboek van Outlook Express. Daarna zal de Address Book herstel-tool de lijst van herstelde contacten in zijn venster laten zien voor het bekijken van de herstelde contacten.

Noot:
  • Als u de button gebruikt of de button van de Select Source File werkbalk om het corrupte bestand te herstellen, dan zal het proces automatisch starten nadat u op de Open button hebt geklikt.
  • De Recovery Toolbox for Address Book herstelt geen Digitale ID’s die opgeslagen zijn in het Windows Address Book.

Stap 3. Bekijken van de herstelde contactgegevens

De Recovery Toolbox for Address Book laat u de contacten bekijken. Het bekijken van de contacten gebeurt op dezelfde manier als het bekijken van contacten in het Windows Address Book. In aanvulling op de Windows Address Book kolommen heeft het venster voor het bekijken van contacten in de Recovery Toolbox for Address Book tool de Creation Date kolom en er is een aanvinkvakje voor het selecteren van een kolom toegevoegd aan de Name kolom. Gedetailleerde informatie over een contact wordt onder de belangrijkste lijst van contacten getoond.

Het + teken betekent dat het contact eerder aangepast werd. Een klik op het + teken opent een gedetailleerde lijst met voorgaande fases van het contact op bepaalde data. De Creation Date kolom toont de datum waarop het contact werd aangemaakt.

Het con in de Name kolom markeert contacten die verwijderd zijn van het Windows Address Book.

Een aanvindkvakje voor de Name kolom wordt gebruikt om contacten te selecteren die opgeslagen zouden moeten worden. Er zijn twee manieren om het te doen: gebruik maken van het context-menu of gebruik maken van het Action onderdeel in het hoofdmenu. Beide manieren zullen u snel helpen met het selecteren van contacten die opgeslagen moeten worden.

Stap 4. Sla de herstelde Windows Address Book contactgegevens op

Eenmaal hersteld, kunnen de gegevens opgeslagen worden als Business Card bestanden (vCard v2.1) met de *.vcf extensie. Indien nodig, kunnen de gegevens geïmporteerd worden in programma’s die de PIM (Personal Information Manager) standaard ondersteunen in het RFC 2426 formaat. Momenteel ondersteunen de meeste PIMs het exporteren en het importeren in de RFC 2426 standaard. De Recovery Toolbox for Address Book tool ondersteunt u bij het opslaan van alle contacten, het huidige contact of alleen de geselecteerde contacten in de lijst.

Klik op de Save Contacts(s) button. Selecteer één van de drie varianten in het pop-up venster:

  1. Save checked records – sla de gecontroleerde contacten op
  2. Save current record – sla het huidige contact op
  3. Save all records - sla alle herstelde contacten op

U zult een dialoogbox zien voordat de contacten worden opgeslagen. U moet de map specificeren waarin de contacten moeten worden opgeslagen. Standaard zullen de contacten worden opgeslagen in bestanden met namen bestaande uit de volledige namen van het contact met de *.vcf extensie (de vCard extensie). Als er al een bestand is met dezelfde naam in de map dan zal er getal tussen haakjes worden toegevoegd aan de naam van het bestand, bijvoorbeeld: Eerste Naam Laatste Naam [1].vcf – als het het eerste bestand is met dezelfde naam, Eerste Naam Laatste Naam [2].vcf – als het het tweede bestand is, etc.

Noot: de vCard v2.1 standaard wordt niet gebruikt om informatie op te slaan over NetMeeting en Digital ID’s wat eveneens opgeslagen worden in Windows Address Book contacten.

Stap 5. Verplaats de opgeslagen gegevens naar een nieuw Windows Address Book

Herstelde en opgeslagen contacten kunnen één voor één toegevoegd worden aan het Windows Address Book. Om dat te doen, dubbelklik op een opgeslagen bestand en klik op de Add to Address Book button. Om een groep contacten aan het Windows Address Book toe te voegen of om het volledig te herstellen, dient u:

  1. Maak een back-up van het *.wab bestand (kopieer het *.wab bestand van het Windows Address Book naar een gemakkelijk te vinden locatie). Verwijder het corrupte *.wab bestand van het Windows Address Book van de map waar het is opgeslagen. Creëer een nieuw Windows Address Book. Alvorens u begint met het creëren ervan, sluit dan alle programma’s die het Windows Address Book (Outlook Express, Microsoft Outlook, Address Book, etc.) gebruiken. Nadat u het *.wab bestand hebt verwijderd, start de Windows Address Book applicatie door gebruik te maken van het Start menu van uw Windows besturingssysteem (selecteer Start / All Programs / Accessories / Address Book). Een nieuw schoon *.wab bestand van het Windows Address Book zal automatisch gecreëerd worden wanneer u de Windows Address Book applicatie start.
  2. Start het Windows Address Book en Windows Explorer tegelijkertijd.
  3. Selecteer alle herstelde contactgegevens in Windows Explorer. Om dat te doen, dient u de cursor op een willekeurig bestand te plaatsen in de lijst van herstelde contacten, druk de Shift toets in en houd hem vervolgens ingedrukt en gebruik de pijltoetsen om één voor één de bestanden te selecteren met de Windows Address Book contacten die u nodig heeft. Of houd de Ctrl toets ingedrukt en selecteer de contacten die u nodig heeft door op ze te klikken.
  4. Verkrijg de geselecteerde contacten door gebruik te maken van de linkermuisknop en sleep ze naar het venster met het nieuwe Windows Address Book. Om dat te doen, verplaats de muis pointer over een willekeurig bestand en druk de linkermuisknop in. Houd de linkermuisknop ingedrukt, verplaats de muis pointer naar het venster met het nieuwe Windows Address Book. Laat de linkermuisknop los.

Zorg ervoor dat de herstelde contacten worden gekopieerd van het Windows Explorer venster naar de lijst van contacten in het Windows Address Book.

Noot: Contactgegevens worden verplaatst door gebruik te maken van de drag-and-drop methode.

Om een groep bestanden in één keer te kopiëren, bevelen we aan dat je het Windows Address Book aan de linkerkant van het scherm opent en tegelijkertijd Windows Explorer aan de rechterkant van het scherm.