Hoe het werkt

Downloaden de software via de website. Downloaden

Start de installatie van de software:

  • Klik op het gedownloade installatiebestand in de verkenner
  • Selecteer een gedownload installatiebestand in Windows Explorer en druk op Enter of dubbelklik op het bestand.

Bevestig de waarschuwing:

Voer het programma uit:

  • Dubbelklik op het pictogram op het bureaublad:

    or

  • Selecteer in het hoofdmenu: Start | Programma's | Recovery Toolbox for Address Book | Recovery Toolbox for Address Book

Klik op Next (Volgende):

Selecteer een beschadigd Microsoft Address Book-bestand (*.wab) op de eerste pagina van de reparatiewizard in Recovery Toolbox for Address Book:

Klik op Next (Volgende):

Klik op Start recovery (Herstel starten):

Klik op Next (Volgende):

Selecteer/controleer de contacten die u wilt opslaan:

  • door de contacten aan te vinken;
  • door te klikken op Save current record (Huidige gegevens opslaan);
  • door te klikken op Save all records (Alle gegevens opslaan);
  • of door te klikken op de rechtermuisknop en het pop-upmenu te gebruiken.

Klik op Next (Volgende):

Op de laatste pagina vindt u een gedetailleerd overzicht van het herstelproces: